logo

 

Privacy Statement (Verklaring m.b.t. de persoonlijke levenssfeer)

De DASH-zelhulpmodule wil de persoonlijke levenssfeer beschermen. Hoe we dit doen, kan je hier lezen.

 

1. Inzameling van persoonlijke informatie

 

DASH kan automatisch anonieme informatie opslaan over jouw bezoek aan deze website, onder andere: 

  • de naam van het domein vanwaar je toegang hebt gekregen tot het internet
  • het ip-adres van de computer waarmee je toegang hebt gekregen tot het internet
  • de datum en het tijdstip waarop je toegang hebt gekregen tot de website
  • het internetadres van de website vanwaar je een rechtstreekse verbinding hebt gemaakt met de website
  • de pagina's die je hebt bezocht bij je bezoek aan de website

Door die informatie op zich kunnen individuele personen niet worden geïdentificeerd. Ze wordt gebruikt om het aantal bezoekers van de website te bepalen en te bekijken welke onderdelen werden bezocht. Die informatie wordt gebruikt om de website nuttiger te maken voor jou. 

Om DASH te kunnen gebruiken, heb je een profiel nodig, gekoppeld aan een e-mailadres. Dit mag uiteraard ook een anoniem mailadres zijn. Het e-mailadres en je profiel worden tot maximaal 1 jaar na het laatste gebruik van het programma bewaard. Dit profiel bevat ook je geslacht en je leeftijd.
Je kan zelf op elk moment echter ook je profiel wissen of aan ons vragen om je profiel te wissen. Je e-mailadres wordt in geen geval doorgegegeven aan derden en is enkel zichtbaar voor de beheerder van het programma.

2. Hoe wordt je persoonlijke informatie gebruikt?

 

De persoonlijke informatie die we via deze website verkrijgen, wordt gebruikt: 

  • om het patroon en de tendensen van het gebruik van de website te analyseren.
  • om te analyseren hoe en in welke mate onze website de deelnemers helpt.

Informatie uit de databank van deze website kan eventueel ook worden gebruikt om demografische en gebruikspatronen te achterhalen. De informatie over persoonlijke gegevens wordt daartoe niet gebruikt. De anonieme informatie wordt gebruikt om deze website en onze diensten beter uit te werken en aan te passen aan de individuele behoeften van huidige en eventuele toekomstige bezoekers en gebruikers.

 

3. Veiligheid van jouw informatie

 

DASH onderneemt alle redelijke stappen om de veiligheid te verzekeren van alle informatie die wordt ingezameld, onder andere door verlies of ongeoorloofde toegang, vernieling, gebruik, wijziging of bekendmaking van gegevens. Zo wordt jouw persoonlijke informatie bijvoorbeeld in een veilige omgeving bewaard, waartoe alleen gemachtigd personeel toegang heeft.

Het is wel zo dat voor geen enkele versturing van gegevens over het internet of voor informatie die wordt bewaard op servers die toegankelijk zijn via het internet nooit voor honderd percent kan worden verzekerd dat dit veilig is. Die activiteiten worden op jouw risico uitgevoerd.

 

4. Bekendmaking van persoonlijke informatie 

Persoonlijke informatie die via deze website werd ingezameld, wordt niet bekendgemaakt noch aan derden doorgegeven, tenzij dit in overeenstemming is met deze verklaring m.b.t. de persoonlijke levenssfeer. 

5. Links naar andere websites

 Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordlijk voor het privacybeleid of de inhoud van eender welke andere website waarvan er zich een link op onze website bevindt. Het is jouw verantwoordelijkheid om het privacybeleid van die andere websites na te gaan. 

6. Jouw rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking. Je kan ten allen tijde ook zelf je profiel in DASH verwijderen.

 Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

 Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig. 

7. Hoe kan je contact met ons opnemen?

 Indien je je zorgen maakt over iets of vragen hebt, gebruik dan het contactformulier op de website.

You have entered new data on this page. If you navigate away from this page without first saving your data, the changes will be lost. Would you like to proceed anyway?