logo

Vrijwaringsclausule

Aangeboden informatie

De informatie en de zelfhulpmodule op deze website zijn gebaseerd op de wetenschappelijke normen die op dit moment gelden en werden zeer zorgvuldig gecontroleerd. Niettemin garandeert de DASH-zelfhulpmodule niet dat de aangeboden informatie geen fouten of weglatingen bevat, noch dat de eigenaar van de module aansprakelijk kan worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtsreekse schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie die in de zelfhulpmodule wordt gegeven. Wegens de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier vorderingen worden ingediend noch rechten worden afgeleid.

Geen medisch advies

DASH en De Druglijn stellen geen artsen of paramedici te werk. We kunnen je dus wel basisadvies geven, maar geen bindend advies. Het antwoord dat je van De Druglijn krijgt, kan nooit dat van een arts vervangen. DASH kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor eender welk nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het feit dat de informatie van deze website werd gebruikt, noch voor het feit dat een behandeling werd veranderd of stopgezet zonder een dokter te raadplegen. De informatie op de website mag niet worden beschouwd als een alternatief voor de raadpleging van of de behandeling door een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud, standpunten of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Beeld

www.istockphoto.com

Personen afgebeeld in deze module zijn modellen en hebben geen relatie tot het onderwerp van deze uitgave.

© DASH 2012. Alle rechten voorbehouden.

 

 

You have entered new data on this page. If you navigate away from this page without first saving your data, the changes will be lost. Would you like to proceed anyway?